Hur du beställer


  1. Mät upp ditt garage, din verkstad, källare eller annat förvaringsutrymme där du vill använda Organigator och rita upp planen. Ta sedan en bild av ritningen och själva utrymmet. Om möjligt, lägga till några bilder av saker du behöver förvara.
  2. Ladda upp ritningen och bilderna till www.organigator.se och lägg till dina instruktioner eller kommentarer.
  3. Vi kommer att rita upp en plan för ditt förvaringsutrymme med en personlig Organigator-lösning och lägga till ett kostnadsförslag.
  4. Vi svarar gärna på alla dina frågor eller korrigerar ritningen för att passa dina önskemål. Vi lovar att vi kommer inte besvära dig med e-post och samtal med frågor som "Har du fattat beslutet än?" eller "Vill du köpa en segelbåt med din Organigator?".
  5. När du har bestämt dig för den anpassade lösningen för ditt förvaringsutrymme som bäst passar dina behov, kommer vi att diskutera installationen. Vi kan förse dig med en video med detaljerade anvisningar eller ordna med en yrkesperson som gör den åt dig.

Beställ här


You can upload up to 10 files, each file up to 5MB.
Hold on Mac or Ctrl on Windows or Linux to select multiple files.